Om David Strøm

Om David Strøm

Bakgrunn/utdannelse: Jeg har fullført Musikklinje fra Manglerud videregående skole med klaver som hovedinstrument. I 1986 avla jeg eksamen fra den 3-årige pianostemmerlinjen fra Rud videregående skole. Jeg ble umiddelbart engasjert på verkstedet hos Aspheim flygel og pianosenter AS, og jeg praktisert også som pianostemmer fra dette firma.

I 1987 etablerte jeg kontakt med Hellstrøm flygel og piano As, som siden har vært min faste samarbeidspartner. I 1991 besto jeg eksamen fra Norges pianostemmer og teknikerforening. I samme forening har jeg hatt styreverv, og jeg har vært medlem og leder av foreningens fagjury.

Mange av mine kunder har gjennom disse år vært fra det profesjonelle musikkliv, så som teatre, konsertscener, musikkskoler og høyskoler.

Jeg har også svært mange av Oslos og Østlandets kirker som mine faste kunder. Selvfølgelig har jeg også opparbeidet en stor krets av private kunder.